Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Νέες στάσεις εργασίας σε Μετρό, ηλεκτρικό και τραμ από Δευτέρα


Νέες στάσεις εργασίας σε Μετρό, ηλεκτρικό και τραμ από Δευτέρα - Media

Συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς.

ΕΙδικότερα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες των Σωματείων των εργαζομένων σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, έχουν ως εξής: 
Δευτέρα: Στάση εργασίας από την έναρξη έως τις 10:00 σε ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.
Τρίτη: Στάση εργασίας από τις 12:00 έως 16:00 σε μετρό και τραμ.
Πέμπτη: Στάση εργασίας από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.
Σάββατο: Στάση εργασίας στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου: Στάση εργασίας στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο από την έναρξη της βάρδιας έως τις 10:00.
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου: Στάση εργασίας στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο από τις 12:00 έως τις 16:00.
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου: Στάση εργασίας στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.