Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Η πληρωμή γίνεται εφ΄ άπαξ μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2016 (εκτός αν δοθεί μικρή παράταση).
Σε περίπτωση μη πληρωμής το πρόστιμο είναι ίσο με τα Τέλη Κυκλοφορίας (π.χ. για τέλη 240 €, πρόστιμο 240 €, συνολικά 480 €).
Το 2017 θα συνεχίσουν να μην πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας όσα μοντέλα εκπέμπουν ρύπους (διοξείδιο του άνθρακα) κάτω από 90 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Τα «πράσινα» μοντέλα δηλαδή τα υβριδικά, ηλεκτρικά και plugin υβριδικά επίσης δεν πληρώνουν Τέλη.
Αναλυτικά τα Τέλη Κυκλοφορίας στον παρακάτω Πίνακα:
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ