Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Πλασματικά έτη και προϋπηρεσίες μπλοκάρουν την έκδοση συντάξεων

Δύο τεράστιες «βόμβες» κληροδοτεί το ΙΚΑ στο κυοφορούμενο νέο ασφαλιστικό υπερ-ταμείο, δηλαδή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Η μία «βόμβα» είναι η αναγνώριση πλασματικών ετών και η άλλη η αναγνώριση της προϋπηρεσίες όσων ασφαλισμένων έχουν ζητήσει την έκδοση της σύνταξης από το ΙΚΑ.

Στελέχη του ΙΚΑ αναφέρουν στο Capital.gr πως αυτοί είναι οι δύο βασικότεροι λόγοι της καθυστέρησης έκδοσης συντάξεων από το ΙΚΑ, οι οποίοι θα συνεχίσουν να υπάρχουν και με το… παραπάνω και στον ΕΦΚΑ από 1.1.2017. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, μάλιστα, πως η δυσκολία αναγνώρισης πλασματικών ετών στερεί από το ΙΚΑ μεγάλα ποσά, μιας και κάτι τέτοιο θα σήμαινε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από όσους αιτιούνται σύνταξη  και έτσι αύξηση των εσόδων του εν λόγω ταμείου.
Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να ξεμπλοκάρει, ελλείψει προσωπικού. Η δε έλλειψη προσωπικού δεν φαίνεται πως θα σταματήσει με τη σύσταση του ΕΦΚΑ. Αντίθετα, αναμένεται να γίνει ακόμα μεγαλύτερη καθώς η συγχώνευση υπηρεσιών την οποία θα φέρει η ενοποίηση των ταμείων κύριας ασφάλισης από 1.1.2017 είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε μετατάξεις – αποσπάσεις προσωπικού.
Για τους ίδιους λόγους δεν αναμένεται να ξεμπλοκάρει η έκδοση συντάξεων η οποία εξαρτάται από την αναγνώριση προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων οι οποίοι αιτούνται σύνταξη.