Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

ΟΑΕΔ : "Ζητάς εργασία; Απόδειξέ το μας"" !!


Σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το σχέδιο πρότασης για τον καθορισμό “μέτρων ελέγχου της ανεργίας, θα πρέπει οι εγγεγραμμένοι άνεργοι να προσκομίζουν στον ΟΑΕΔ “αποδεικτικά” αναζήτησης εργασίας αλλιώς θα υπόκεινται σε “κυρώσεις”.

Αυτός φαίνεται να είναι ο τελευταίος τρόπος που βρήκε η διοίκηση του Οργανισμού για να μειώσει τον αριθμό εγγεγραμμένων, καθώς τους μήνες Οκτώβριο – Νοεμβρίου οι άνεργοι εγγεγραμμένοι αυξήθηκαν κατά 7.6%.

Τα κριτήρια που προβλέπονται στο σχέδιο είναι πολλά και αν δεν πληρούνται θα υποβάλλονται στους άνεργους “κυρώσεις”. 
Όπως διαβάζουμε εδώ, σύμφωνα με την συγκεκριμένη πρόταση που εξετάζει ο ΟΑΕΔ θα πρέπει να προσκομίζονται:
  • αποδεικτικά αιτήσεων για εργασία,
  • αλληλογραφίας με εργοδότες, 
  • συμμετοχής σε διαγωνισμούς
  • συνεντεύξεων με εργοδότες
  • επικοινωνίας ή συνεργασίας με ιδιωτικούς ή δημοσίους φορείς απασχόλησης, 
  • δημοσίευσης αγγελιών αναζήτησης εργασίας ή
  • ανταπόκρισης σε αγγελίες
  • καθώς και κάθε είδους έγγραφο, από το οποίο θα αποδεικνύονται οι προσπάθειες ενεργού αναζήτησης εξαρτημένη ή μη εργασία
Ένα από τα πιο ακραία πράγματα που θα προκαλούν κυρώσεις σύμφωνα με το σχέδιο θα είναι “η μη επίδειξη στοιχείων ενεργού αναζήτησης εργασίας μετά τη σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης, όποτε αυτά ζητηθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών”

Τέλος η πρόταση αναφέρει ότι τα δικαιολογητικά αυτά θα αποτελούν απόδειξη ενεργής αναζήτησης εργασίας, αν και εφόσον έχουν εκδοθεί εντός σε χρόνο που ανατρέχει το μέγιστο στους τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της υπηρεσίας.