Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Ρεκόρ κατασχέσεων λογαριασμών το Νοέμβριο

Ρεκόρ κατασχέσεων λογαριασμών το Νοέμβριο
Στις 826.211, έφτασαν στο τέλος Νοεμβρίου οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων για χρέη προς την εφορία με το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών να έχουν φτάσει 94,2 δισ. ευρώ με περίπου 900 εκατ. ευρώ να έχουν δημιουργηθεί μέσα σε ένα μήνα.


Παρά την… υπεραπόδοση κατά 1,5 δισ. ευρώ που καταγράφουν τα δημόσια έσοδα το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, η κατάσταση μετά την υπερφορολόγηση των τελευταίων μηνών διαγράφεται ζοφερή σε ό,τι αφορά τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμένων.
Οι 2 στους 3 από το σύνολο των 6,2 εκατ. φορολογουμένων (4.312.287) έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, από αυτούς οι 1.683.929 έχουν καθυστέρηση που επισείει τον κίνδυνο λήψης αναγκαστικών μέτρων από τη ΓΓΔΕ, την «Ανεξάρτητη» Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σε αναγκαστικά μέτρα, με τη μορφή κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ή ακόμη και περιουσιακών στοιχείων, είναι οι μισοί από αυτούς φτάνοντας ένα ποσοστό της τάξης του 49,6%.

Το ίδιο άσχημη είναι και η εικόνα με την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές , δηλαδή αυτές που δημιουργήθηκαν μέχρι και 31/12/15 μειώνονται με αργό ρυθμό, φτάνοντας στο τέλος Νοεμβρίου τα 81,55 δισ. ευρώ από 82,14 ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο.

Αντίθετα οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν από τον Οκτώβριο στον Νοέμβριο κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ φτάνοντας στο τέλος Νοεμβρίου τα 12,63 δισ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου από 11,74 δισ. που ήταν τον Οκτώβριο.

Σε μέσους όρους, το σωρευτικό αποτέλεσμα των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών δίνει ένα μέσο μηναίο ποσό αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της τάξης των 1,15 δισ. ευρώ.

ΠΗΓΗ