Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Επι πληρςμή πλέον οι αναβολες δίκης

Έρχεται το «e-Παράβολο»

Έρχεται το «e-Παράβολο»

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εφαρμόζει σταδιακά το «αναβολόσημο» -Τι αφορά και πόσο κοστίζει ανά περίπτωση
Στη σταδιακή εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου «e-Παράβολο» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, γνωστού και ως «αναβολόσημου» προχωρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρά τις αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων που καταγγέλλουν ότι το μέτρο προκαλεί σοβαρές πρακτικές δυσχέρειες.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, από χθες, Δευτέρα, η αναβολή από τα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια της  χώρας χορηγείται μόνο κατόπιν έκδοσης και πληρωμής του ειδικού ηλεκτρονικού παραβόλου (χορήγησης αναβολής) μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html)
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Tο ηλεκτρονικό παράβολο θα αντικαταστήσει σταδιακά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης με στόχο να συμβάλει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο και στους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.
Όσον αφορά στις αξίες των νέων παραβόλων, αυτές αναπροσαρμόστηκαν με στόχο τον εξορθολογισμό τους και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη. Ενδεικτικά αναφέρεται:
Καταργείται το δικαστικό ένσημο για τις αναγνωριστικές αγωγές
- Το δικαστικό ένσημο για τις καταψηφιστικές αγωγές μειώνεται κατά 50% στις περιπτώσεις των εργατικών διαφορών.
- Τα παράβολα έφεσης στην πολιτική δίκη, που πριν την ψήφιση του νόμου ανέρχονταν σε ύψος 200€, μειώνονται σε ποσοστό ακόμη και μεγαλύτερο από 60%.
- Τα παράβολα μήνυσης ή έγκλησης μειώνονται σημαντικά.
Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή ειδικού παραβόλου, εφόσον χορηγείται αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τους ιδιώτες διαδίκους σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις καθώς επίσης και από το ΤΑΧΔΙΚ (ΝΠΔΔ) όταν είναι διάδικος».