Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Εκπαιδευτικοί ΤΕΙ Αθήνας: Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αποκατάσταση συμβασιούχων Ε.Π. και όχι «ανακύκλωση»

Την -κατ’ εξαίρεση- αποκατάσταση των δικαιωμένων από τη δικαιοσύνη πρώην συμβασιούχων συνεργατών Ε.Π., που επί σειρά ετών προσέφεραν εκπαιδευτικό έργο στα ΤΕΙ, με αντιστοίχιση των προσόντων τους και του γνωστικού τους αντικειμένου, ζητεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Αθήνας.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με μεθοδεύσεις «επιχειρείται ανακύκλωση υπάρχοντος προσωπικού διαφόρων υπηρεσιών και κατηγοριών (Διοικητικών Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κ.λπ.) που μέσω μετατάξεων στα ΑΕΙ θα δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της κάλυψης των τεράστιων κενών που υπάρχουν, μετατοπίζοντας τις ελλείψεις προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες».
Τέτοιες πρακτικές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «όχι μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα αλλά αντίθετα ανοίγουν τον δρόμο για δημιουργία διαφοροποιήσεων και πολλών ταχυτήτων μεταξύ του Ε.Π. των Ιδρυμάτων , πράγμα που αποβαίνει εις βάρος του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς και των εργασιακών δικαιωμάτων μας».
Ένας μόνο δρόμος υπάρχει, για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας στα Ιδρύματα, όπως τονίζει καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Αθήνας: «και δεν είναι άλλος από την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος μας για άμεση προκήρυξη θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που θα καλύπτουν τις πραγματικές εκρηκτικές ανάγκες των Ιδρυμάτων και κατά συνέπεια διορισμοί Ε.Π. κατόπιν ενιαίων διαδικασιών κρίσης».
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Το υπουργείο Παιδείας με το σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» προωθεί μια σειρά διατάξεων που αφορούν την στελέχωση των ΑΕΙ με Διδακτικό -Ερευνητικό καθώς και Τεχνικό προσωπικό.
Είναι φανερό ότι επιχειρείται ανακύκλωση υπάρχοντος προσωπικού διαφόρων υπηρεσιών και κατηγοριών (Διοικητικών Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κ.λπ.) που μέσω μετατάξεων στα ΑΕΙ θα δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της κάλυψης των τεράστιων κενών που υπάρχουν, μετατοπίζοντας τις ελλείψεις προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες.
Η παγίωση της θεσμοθέτησης εξ άλλου των προσλήψεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, έστω και αν εμπεριέχει βελτιώσεις για τις εργασιακές τους σχέσεις, αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η προκήρυξη μόνιμων θέσεων Εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να καλυφθούν με την απαιτούμενη επάρκεια οι διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των Ιδρυμάτων.
Οι δικαιωθέντες όμως από την δικαιοσύνη πρώην συμβασιούχοι συνεργάτες, που επί σειρά ετών προσέφεραν εκπαιδευτικό έργο στα ΤΕΙ, πρέπει κατ’ εξαίρεση να αποκατασταθούν σε θέσεις Ε.Π. με αντιστοίχιση των προσόντων τους και του γνωστικού τους αντικειμένου.
Το Δ.Σ. του ΣΕΠ-ΤΕΙ Αθήνας εκφράζει την ανησυχία του για τις μεθοδεύσεις του Υπουργείου που όχι μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα αλλά αντίθετα ανοίγουν τον δρόμο για δημιουργία διαφοροποιήσεων και πολλών ταχυτήτων μεταξύ του Ε.Π. των Ιδρυμάτων , πράγμα που αποβαίνει εις βάρος του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς και των εργασιακών δικαιωμάτων μας.
Ένας μόνο δρόμος υπάρχει για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας στα Ιδρύματα και δεν είναι άλλος από την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος μας για άμεση προκήρυξη θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που θα καλύπτουν τις πραγματικές εκρηκτικές ανάγκες των Ιδρυμάτων και κατά συνέπεια διορισμοί Ε.Π. κατόπιν ενιαίων διαδικασιών κρίσης.