Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Π. Αττικής: Αρχίζει η χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ από 15/12

 Π. Αττικής: Αρχίζει η χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ από 15/12
Αρχίζει την προσεχή Πέμπτη η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2016, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής.

Οι δικαιούχοι των δελτίων (ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους) μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ή στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής, ή στις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία).

2. Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής στην οποία θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ. (χορηγείται από την υπηρεσία)

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος

Για τις γνωματεύσεις του ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:
  • Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
  • Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
  • Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή
  • Αναπηρία 67% τουλάχιστον ή
  • Παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
  • Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
  • Εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67%.
6. Εκκαθαριστικό της Εφορίας φορολογικού έτους 2015.

7. Για όλους τους δικαιούχους 2 πρόσφατες φωτογραφίες ή 3 ίδιες για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Β.Ν.Κ.).

Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά αναφέρονται στη διευκρινιστική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας ΑΜΕΑ της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ΑΔΑ: 7ΦΤΔ465Θ1Ω-ΦΨ1.

από

ergasianet