Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Υποχώρησε κατά 40% ο πλούτος του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα

Υποχώρησε κατά 40% ο πλούτος του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα


Από το 2009 έως το 2014 τα ελληνικά νοικοκυριά έχασαν σχεδόν το 40% του πλούτου τους, ενώ ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Κύπρος, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, τα στοιχεία της ΕΚΤ έδειξαν ότι ο μέσος πλούτος των νοικοκυριών έπεσε από τα 108.700 ευρώ στα 65.100 ευρώ το 2014. Το ίδιο διάστημα το μέσο εισόδημα μειώθηκε από τα 23.500 ευρώ στα 17.600 ευρώ.
Επίσης, το 2009 το 54% των πολιτών είχε εισόδημα από μισθωτή εργασία, το 8,4% από ενοίκια και το 8,1% από χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Το 2014, το 46,9% είχε εισόδημα από μισθωτή εργασία, το 5,9% από ενοίκια και το 7,3% από χρηματοοικονομικές επενδύσεις.
«Η αλλαγή ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπου ο μέσος όρος μειώθηκε κατά περίπου 40%, αλλά είναι επίσης μεγάλη στην Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, όπου μειώθηκε περισσότερο από 15%», αναφέρει η έκθεση. Επισημαίνεται πως  ο μέσος όρος του πλούτου στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 10% την ίδια περίοδο, ενώ αύξηση υπήρξε και στην  Αυστρία, την Φινλανδία και το Λουξεμβούργο. Οι οικογένειες στο Λουξεμβούργο ήταν οι πλέον οικονομικά εύρωστες στο ίδιο διάστημα, έχοντας κατά μέσο περιουσία 437.500 ευρώ.  Αντίθετα, ο μέσος πλούτος των νοικοκυριών στη Λετονία ήταν 14.200 ευρώ.