Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Τού­τος ο τόπος είναι όμορ­φος ,δυο δρα­σκε­λιές ασυμ­μά­ζευτη γει­το­νιά και μια οργιά αφύ­λα­χτο κατα­φύγι


Τούτος ο τόπος είν’ ένας μύθος
από χρώμα και φως ένας μύθος κρυφός
με τον κόσμο του ήλιου δεμένος.
Καθ’ αυγή ξεκινά ν’ ανταμώσει ξανά
το δικό του αθάνατο γένος.
Τούτος ο τόπος είν’ ένας κήπος
με κλαμένα παιδιά στη γαλάζια ποδιά
κάποιας μάνας για πάντα χαμένης
που συντρόφοι ορφανοί καρτερούν να φανεί
στο κατώφλι μίας πόρτας κλεισμένης.


Τούτος ο τόπος είν’ ένας βράχος
σα σπαθί κοφτερός που σοφός ο καιρός
θα τον κάνει τραγούδι μια μέρα
και θα `ρθουν εποχές που οι φτωχές μας ψυχές
το σκοπό του θ’ ακούν στον αγέρα.
Τού­τος ο τόπος  

Νίκος Γκάτσος
Τούτος ο τόπος που γεννάει ποιητΤούτος ο τόπος που γεννάει ποιητές ..
Της Ικαρίας τούτος ο τόπος, π' αγαπά
απ' τη στεριά με θαυμασμό ν' ατενίζει το πέλαγο το άγριο ,
το ανήμερο
για να χαρίζει στους ταξιδευτές ευνοϊκό ταξίδι..