Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Οδηγός: Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 
α) την εισοδηματική ενίσχυση, 
β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, 
και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη. 
Χρήσιμα έντυπα για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης:

Ενημερωτικά έντυπαΕνημερωτικό φυλλάδιο (μπροστά όψηπίσω όψη)

Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το ΚΕΑ: https://keaprogram.gr/pub/images/Docs/20160711_FAQs%20final.pdf