Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Αυτόνομη Λαϊκή Αγορά με εναλλακτικά νομίσματα "Κουκί" και "FairCoin"


Αυτόνομη Λαϊκή Αγορά με εναλλακτικά νομίσματα  Κουκί  και  FairCoin Αυτόνομη Λαϊκή Αγορά με εναλλακτικά νομίσματα διοργανώνει ο Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου:


Έχοντας ήδη στη διάθεσή μας τα βασικά οικονομικά εργαλεία (Κουκί και FairCoin) και αρκετούς παραγωγούς που πλαισιώνουν τον Ο.Σ.Η., επικεντρωθήκαμε στην αυτόνομη διάθεση των προϊόντων και την πραγματοποίηση συναλλαγών εκτός του κατεστημένου συστήματος. Σκοπός της αυτόνομης λαϊκής αγοράς είναι να εξυπηρετήσει τόσο τους παραγωγούς ώστε να διαθέτουν τα προϊόντα τους ελεύθερα, χωρίς την επιβολή άδικων φόρων και κρατήσεων, ενώ αντίστοιχα θα ενισχύουν την τοπική εναλλακτική οικονομία που προβάλλουμε και θα συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση του κοινού ταμείου του Ο.Σ.Η.
Παράλληλα προσπαθούμε να κοινωνικοποιήσουμε τις αξίες και τα εγχειρήματα του Ο.Σ.Η., οικοδομώντας έναν αυτόνομο ανοικτό χώρο συνεύρεσης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα οι στοχεύουμε στη:
  • Συλλογικοποίηση των παραγωγών (πόροι, μέσα, ανάγκες, αλληλοβοήθεια κ.λπ.)
  • Συσχέτιση παραγωγών-καταναλωτών καθώς είναι ρόλοι που συνυπάρχουν
  • Ανάδειξη του δημόσιου χώρου ως βήμα αυτονόμησης και ελεύθερης έκφρασης
  • Προβολή των προταγμάτων και των αξιών του Ο.Σ.Η.
  • Προώθηση της αλληλέγγυας οικονομίας


Η λαϊκή οργανώνεται και λειτουργεί σε ένα αμεσοδημοκρατικό πλαίσιο, στηριζόμενη στη δική της συνέλευση που οργανώνεται με το πέρας κάθε παζαριού. Εκεί μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα όσοι ενδιαφέρονται και να συνδιαμορφώσουν την πορεία του εγχειρήματος. Αντίστοιχα η συμμετοχή παραγωγών στη λαϊκή είναι ελεύθερη με μόνο προαπαιτούμενο να σέβονται τις κοινά αποδεκτές αξίες και να μπορούν να συναλλάσσονται χρησιμοποιώντας τα εναλλακτικά μας νομίσματα.
Προς το παρόν η αυτόνομη λαϊκή αγορά οργανώνεται κάθε 2ο Σάββατο του μήνα στο Πάρκο Γεωργιαδη. Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά!

Oλοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου